Hakkımızda

"Liberte Patent'in yeniliği ve farklılığı, tüm kadrosunun alanında uzman hukukçulardan oluşması ve pratik olarak hukuki uyuşmazlıkların çözümünü sağlayan hukukçuların tescil süreçlerini de pratikten gelen öngörüleriyle yürütmeleridir."

Liberte Patent Hizmetleri Limited Şirketi, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yapılacak marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model tescillerinde hak sahiplerine hukuki ve teknik hizmet sunmak amacıyla kurulmuş vekil bir firmadır. Liberte Patent, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde, yurt içinde ve yurt dışında marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili işlemlerini yaparak müvekkillerinin fikri ve sınai haklarının korunmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Tümü avukat olan şirket ortakları; Saika Bayraktar, Kamran Gürsoy, Bayram Marangoz ve Beraat Bayraktar, 15-25 yıl arasında değişen kıdeme sahip, alanında uzman hukukçulardır. Uzman hukukçu kadrosuyla Liberte Patent, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması konusunda tescil süreçlerini yürütmekle birlikte tescil öncesinde ve sonrasında hukuki destek sunmayı da amaçlamaktadır.

Liberte Patent nasıl doğdu?
Liberte Patent, esasen bir ihtiyaçtan doğmuştur. Hukuki uyuşmazlıklar ve dava süreçlerinde avukatlık hizmeti sunan hukukçular; marka, patent, tasarım ve faydalı modellerin tescili sürecinde yapılan hatalar nedeniyle tescil sahiplerinin hak kaybına uğrayarak mağdur olduğuna çok kez tanıklık etmişlerdir. Hak sahiplerinin bizzat kendilerinin yaptığı marka, patent başvurularındaki hatalar bir kenara bırakılarak marka, patent tescili yapan ve yeterli uzman hukukçuyu bünyesinde bulundurmayan profesyonel şirketlerin dahi, tescil süreçlerinde hukuki destek ve hukuki uyuşmazlıkları engelleyici tedbirler almak bakımından eksik, hatalı veya gerekli olmayan işlemlerine de sıklıkla rastlanmaktadır. Bu sorun, dava ve diğer hukuki uyuşmazlıkların çözümünü sağlayan hukukçuların tescil süreçlerine de mutlak surette dahil edilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, tamamı hukukçulardan oluşan bir kadro ile TÜRKPATENT nezdindeki tescil aşamalarını da yönetebilmek için 2015'te Liberte Patent kurulmuştur. 

Marka ve patent şirketlerinde hukukçuların yer alması bir yenilik mi?
Birçok marka ve patent şirketinde en az bir hukukçunun yer almasına özen gösterildiğini görüyoruz. Ancak bir veya iki hukukçunun orta büyüklükteki bir şirket için yetersiz olduğunu ve hukuki analiz ve denetimlerin doğru yapılamadığını, ileride doğması muhtemel hukuki uyuşmazlıkların doğru değerlendirilemediğini, önümüze gelen bir çok dava dosyasında maalesef görüyoruz. Bu nedenle patent şirketlerinde hukukçuların yer alması yeni bir olgu olmamakla birlikte hukukçuların tüm tescil süreçlerine baştan sona hakim olarak yürütmesi bir yenilik olarak değerlendirilebilir. Liberte Patent'in yeniliği ve farklılığı, tüm kadrosunun alanında uzman hukukçulardan oluşması ve pratik olarak hukuki uyuşmazlıkların çözümünü sağladıkları için tescil süreçlerini de pratikten gelen öngörüleriyle en verimli şekilde yürütmeleridir.