Liberte Patent nasıl doğdu?

services

Liberte Patent, esasen bir ihtiyaçtan doğmuştur. Hukuki uyuşmazlıklar ve dava süreçlerinde avukatlık hizmeti sunan hukukçular; marka, patent, tasarım ve faydalı modellerin tescili sürecinde yapılan hatalar nedeniyle tescil sahiplerinin hak kaybına uğrayarak mağdur olduğuna çok kez tanıklık etmişlerdir. Hak sahiplerinin bizzat kendilerinin yaptığı marka, patent başvurularındaki hatalar bir kenara bırakılarak marka, patent tescili yapan ve yeterli uzman hukukçuyu bünyesinde bulundurmayan profesyonel şirketlerin dahi, tescil süreçlerinde hukuki destek ve hukuki uyuşmazlıkları engelleyici tedbirler almak bakımından eksik, hatalı veya gerekli olmayan işlemlerine de sıklıkla rastlanmaktadır. Bu sorun, dava ve diğer hukuki uyuşmazlıkların çözümünü sağlayan uzman hukukçuların tescil süreçlerine de mutlak surette dahil edilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, hukukçular olarak, TÜRKPATENT nezdindeki tescil aşamalarını da yönetebilmek için 2015'te Liberte Patent'i kurmaya verdik. Geldiğimiz nokta itibariyle müvekkillerimizden aldığımız geri bildirimler, doğru bir karar verdiğimizi gösterdiği için memnunuz.