Marka nedir?

services

Marka kavramı, genelde patent kavramı ile karıştırılabilen sıklıkla yanlış kullanılabilen bir kavramdır. Özellikle TÜRKPATENT nezdinde yürütülen marka tescil süreçlerinde "markanın patentinin alınması" gibi yanlış kullanımların yaygın kullanıldığını görüyoruz. Bu nedenle, en basitten başlayarak, markanın ve marka tescilinin ne anlama geldiğini açıklamak faydalı olacaktır. Markanın ne demek olduğu tam olarak anlaşıldıktan sonra, markanın işletme ve piyasalar bakımından önemi, marka tescil süreci, marka korumasının sağladığı hakların kapsamı gibi daha spesifik konular ayrıca yazı olarak düzenlenebilir.

Türkiye mevzuatında marka hukuku, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çevresinde şekillenmektedir. İç mevzuata ek olarak Uluslararası sözleşmeler de öncelikli olarak uygulanmaktadır. Marka tanımı, genel esaslar anlamında, ülke mevzuatlarına göre değişiklik göstermemekte ve şöye tanımlanmaktadır: Marka, bir işletmenin mal/hizmetlerini başka bir işletmenin mal/hizmetlerinden ayırt etmeye  yarayan işarettir.

Marka tanımında yer alan "işletme", mal/hizmetin üreticisi konumundaki işletme olabileceği gibi mal/hizmetin herhangi bir biçimde ticaretini yapan işletmeyi de kapsar. "Mal/hizmet" kullanımı ise işletmenin malın veya hizmetin ticaretini yapan olması ihtimaliyle birlikte hem malın hem de hizmetin ticaretini yapan olabileceğini belirtmektedir. Her ne kadar marka tanımında açıkladığımız şekliyle  "işletme" kavramı kullanılmakta ise de günümüzde gelinen aşamada, ticari faaliyet yürütmeyen gerçek ve tüzel kişiler için de marka kullanımı veya tescili mümkün olabilmektedir.

Marka tanımında yer alan "işaret" kavramı ile kastedilen, marka olmaya uygun bir işarettir. Bu işaretin en önemli işlevi ve hatta varoluş nedeni de "ayırt edici" niteliğinin bulunmasıdır. Bir markadan bahsedebilmek için "ayırt edici" niteliği bulunan bir işaretin bulunması zorunludur.