Marka tescili nedir?

services

Türkiye'de marka tescili, Türk Patent Ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) yapılacak bir marka tescil başvurusu ile başlatılır. TÜRKPATENT tarafından alınan başvuru, yasal bir engel bulunmaması ve üçüncü kişiler tarafından itiraz edilmemesi veya itirazların reddedilmesi halinde tescil edilir. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve uluslararası mevzuat kapsamında marka hakkı elde edebilmek için markanın TÜRKPATENT tarafından tescil edilmesi ve marka siciline kayıtlı olması gerekir. Marka tescil başvurusu bizzat veya vekil aracılığıyla yapıldıktan itibaren ortalama 6-8 aylık bir sürenin sonunda sonuçlanmaktadır. Marka tescil sürecine ilişkin detaylar, kapsamının geniş olması nedeniyle ayrıca bir yazı konusu olabilir. Şimdilik, marka tescil başvurusunun 6-8 ay sonunda tescil ile sonuçlanması halinde marka korumasının geriye dönük olarak başvuru tarihi itibariyle marka hakkı sağladığını belirtmekle yetinelim.