Marka ve patent şirketlerinde hukukçu olmasının önemi nedir?

services

Bir çok marka ve patent şirketinde en az bir hukukçunun yer almasına özen gösterildiğini görüyoruz. Ancak bir veya iki hukukçunun orta büyüklükteki bir şirket için yetersiz olduğunu ve hukuki analiz ve denetimlerin doğru yapılamadığını, ileride doğması muhtemel hukuki uyuşmazlıkların doğru değerlendirilemediğini, önümüze gelen bir çok dava dosyasında maalesef görüyoruz. Bu nedenle patent şirketlerinde hukukçuların yer alması yeni bir olgu olmamakla birlikte hukukçuların tüm tescil süreçlerini baştan sona hakim olarak yürütmesi bir yenilik olarak değerlendirilebilir. Liberte Patent'in yeniliği ve farklılığı, tüm kadrosunun alanında uzman hukukçulardan oluşması ve pratik olarak hukuki uyuşmazlıkların çözümünü sağladıkları için tescil süreçlerini de pratikten gelen öngörüleriyle en verimli şekilde yürütmeleridir.