Markanın patenti alınır mı?

services

Marka ve patent kavramlarını kısaca tanımladığımız bu yazıda, biz uzmanlara sıklıkla sorulan "X markamın patentini alabilir misiniz?" sorusuna cevabımızın "Hayır" olduğunu da açıklaşmış olduk. Doğru soru "X markamı tescil edebilir misiniz?" veya "X buluşumun patent tescilini yapabilir misiniz?" olmalı. Kavram karmaşalarının önüne geçebilmek için kendimizi ve çevremizi sınai mülkiyet hakları ve tesciller konusunda bilinçlendirmeye çalışmalıyız. Doğru kullanımın; "marka tescili", "tasarım tescili" veya "patent tescili" olduğunu, bu tescillerin içerik ve kapsam itibariyle tümüyle birbirinden farklı olduğunu öğrenip anlatabilmeliyiz. Markalaşmanın küresel olarak ve ülkeler bazında serbest rekabet piyasası koşullarında en önemli değer haline geldiği günümüzde her sektörden Türkiyeli işletmecilerin marka bilincinin yükselmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Özellikle TÜRKPATENT veritabanına göre her yıl yapılan marka tescil başuvuru sayısının arttığı nazara alındığında, Türkiye'de marka bilincinin her geçen gün hızla yükseldiği görülmektedir. Bu nicel verinin her bir işletme için niteliğe de dönüşmesini umut etmek ve bunun için çalışmak, gerek TÜRKPATENT'in gerek marka patent şirketlerinin gerekse de tüm fikri ve sınai mülkiyet hukukçularının doğal görevi ve sorumluluğu olmalıdır.