Patent nedir?

services

Markanın tanımının, bir işletmenin mal/hizmetini bir diğer işletmenin mal/hizmetinden ayırt etmeye yarayan işaret olduğunu ana hatlarıyla anlatmaya çalıştık. Patent, markadan tümüyle farklı bir kavramdır. Patent; yeni, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir nitelikte "buluşlar"a verilen belgenin ve sağladığı hakkın adıdır. Marka korumasının konusu işletmenin işareti iken patent korumasının konusu işletmenin ürünü, üretim metodu veya üretime yarayan araçlarıdır. Yani patent tescilinin konusu bir buluş iken marka tescilinin konusu işletmeyi ayırt eden işarettir. Patent korumasının konusu çok teknik detaylara sahiptir ve yasal düzenlemeleri markadan tümüyle farklı olup ulusal düzeyde yine 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile koruma çerçevesi şekillendirilmiştir.